Lijfrente & Vermogen

Wat is het verschil tussen lijfrente en vermogen?

Voorafgaand is het interessant om te weten wat het verschil is voor  u, maar ook ten aanzien van de behandeling door de fiscus.

Vermogensopbouw

De kenmerken  voor u zijn:

 • Makkelijk aan te komen
 • Bedoeld voor “ leuke” dingen
 • Zowel nu als later vrij te besteden
 • Geen inkomstenbelasting over af te dragen

 

Dit wordt door de fiscus behandeld in Box 3 / Sparen & Beleggen

 

Lijfrente

De kenmerken voor u zijn:

 • Staat vast tot tenminste uw 60ste maximaal tot uw 67ste verjaardag
 • Bedoeld als “ aanvulling” op uw pensioen
 • Alleen later te besteden
 • U geniet er NU belastingvoordeel over, zoveel als dat u nu belasting betaalt.
 • Over de einduitkering betaalt u progressief belasting, wat lager is na uw 65ste

 

Dit wordt door de fiscus behandeld in Box 1 / Inkomen uit Werk&Woning

 

Bovenstaande verschillen zijn gemaakt om aan te geven wat de doelen zijn van het vermogen dat u opbouwt. U dient een keuze te maken om gebruik te maken van  de fiscale mogelijkheden. Het is niet mogelijk om achteraf aan te geven in welke box het behandeld had moeten worden. De bank of verzekeraar is verplicht op voorhand aan te geven in welke box het spaargeld behandeld wordt.

 

Welke vorm is voor mij interessant?

Indien u vermogen op wilt bouwen kunt u dat op verschillende manieren doen. De fiscus wil graag vooraf weten welke weg u wilt bewandelen.
Zo kunt u fiscaal aantrekkelijk sparen als aanvulling op uw pensioen, waarmee u uw huidige (verzamel)  inkomen verlaagt. Met enkele handige tips kunt u hiermee ongemerkt een leuke regeling treffen, mits u daarvoor in aanmerking komt.

Heeft u interesse in een zéér aantrekkelijke manier van vermogensopbouw , dan kunt u middels de jaarruimteberekening op onze website nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Bij vermogensopbouw zijn onderstaande kenmerken belangrijk:

 1. Wilt u sparen voor uw kinderen?
 2. Wilt u vermogen opbouwen om later een huis te kopen?
 3. Wilt u vermogen opbouwen om eerder te stoppen met werken?
 4. Denkt u na over schenken aan uw (klein)kinderen?
 5. Wilt u een “buffer”opbouwen voor onbekende periodes?

 

Bij iedere vorm hoort specifieke regelgeving. Laat u daarom goed en zorgvuldig informeren door een financieel planner.

In de meeste gevallen kunt u door een combinatie van factoren veel  fiscaal voordeel behalen door het goed inplannen en uitzetten van een financiële structuur.
Ook hierbij geldt niet alleen het huidige rentetarief, maar gelden tevens de algemene voorwaarden waaronder het spaarproduct valt.

Als u op dit moment lopende polissen heeft bij een verzekeraar, is het verstandig om op gezette tijden uw doelen te evalueren en eventueel  aan te passen aan uw huidige (veranderde) persoonlijke situatie.

Een relatief andere conventionele manier van sparen is middels een belegging in een fonds. Hierbij speelt de mate van risico een belangrijke rol.
Er zijn hier verscheidene varianten te onderscheiden, waarbij het tevens mogelijk is dat u een gegarandeerd eindbedrag uitgekeerd zult krijgen zonder dat u risico loopt.
Hiervoor zijn ter inzage meerdere financiële bijsluiters kosteloos op te vragen.

Unique Finances Holding BV

post  en bezoek adres:

Vredehofstraat 21-A
3761 HA Soest
035-6981186

Telefoon:035-6981186
E-mail: info@mijntoekomstvisie.nl