Financiële planning geeft inzicht en overzicht

Bij veel consumenten ontbreekt het aan inzicht in en overzicht over de financiële situatie.
Daarom is het prettig te weten dat een onafhankelijk financieel planner daar bij uitstek verandering in kan brengen.
Dat gebeurt in overzichtelijke stappen.

Uw huiswerk

Voordat een financieel planner voor u aan de slag kan zult u de nodige gegevens moeten verzamelen.
Aan de hand van een lijst van aandachtspunten weet u precies wat u moet doen.

Stap 1. Inventariseren

Financiële planning start met het creëren van een helder overzicht van uw financiële, fiscale en erfrechtelijke positie.
Ook uw wensen, doelstellingen en verwachtingen worden uitgebreid besproken.
Indien u dat wenst leveren wij u het complete overzicht van uw huidige situatie schriftelijk aan.

Stap 2. Adviseren

Op basis van uw uitgangssituatie bekijkt de adviseur wat u het beste kunt doen in uw specifieke situatie.
In het schriftelijke advies komen alle belangrijke zaken aan de orde. Op basis van het advies weet u wat u te doen staat en of uw plannen haalbaar zijn.

Stap 3. Implementeren

Als u dat wilt staan wij u terzijde bij het uitvoeren van het advies.
Denk bijvoorbeeld aan het instrueren van de notaris, het bespreken van de hypotheekaanpassingen bij uw bank of het verbeteren van uw verzekeringen.
De gehanteerde voorwaarden en tarieven houden we daarbij namens u scherp in de gaten.

Stap 4. Reviseren

Een financieel plan is een dynamisch geheel: niet alleen uw omstandigheden kunnen wijzigen, maar ook de wet- en
regelgeving.
Daarom is het verstandig uw financiële plan jaarlijks te laten inventariseren. Omdat het meeste werk al gedaan is tijdens
het maken van het oorspronkelijke plan, blijven de kosten beperkt.

Fundament: onafhankelijk

Omdat Unique Finances Holding B.V. geen belang heeft bij het bemiddelen in financiële producten kunt u gewoon bij uw bestaande bank cliënt blijven.
U betaalt het advies rechtstreeks aan de adviseur en niet indirect via financiële producten. Een overzichtelijk en transparant systeem van beloning.